Välkommen! Här kan du ta del av e-utbildningar och anmäla dig till olika typer av kurser.

Lärtorget finns till för dig som jobbar på:
HSF, LSF, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus AB, SLSO, Södersjukhuset AB, Locum AB, TioHundra AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Landstingsrevisorerna, AB Stockholms läns landstings Internfinans, Stockholm Care AB, Kulturförvaltningen, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Patientnämndens förvaltning, Trafikförvaltningen och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Logga in > >


Öppna kurser och kursanmälningar

För att ta del av Lärtorgets öppna kursutbud (som inte kräver att du loggar in med e-tjänstekort) klickar du på länken nedan:
Gå till öppna kurser > >


Nyheter

E-utbildningar om miljöfrågor och läkemedel och miljö nu på Lärtorget

Miljöutbildningen som riktar sig till alla samt utbildningen om läkemedel och miljö för förskrivare genomförs från och med den 16 mars på Lärtorget. När du är inloggad så hittar du Miljöutbildningen i Kurskatalog/Kurser riktade till mig och Läkemedel & miljö i Kurskatalog/Fler kurser för mig.

Ta del av föreläsningarna från Patientsäkerhetsdagen 2015

2015 års Patientsäkerhetsdag var den 6:e i ordningen och arrangerades, liksom tidigare, av Stockholms läns landstings Patientsäkerhetskommitté. Ta del av föreläsningarna >>

E-utbildning om Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar används för att förebygga och upptäcka läkemedelsrelaterade problem. Utbildningen bygger på SLL:s och Socialstyrelsens riktlinjer och vänder sig främst till läkare och sjuksköterskor inom slutenvården. Anpassade versioner för öppenvård, hemsjukvård och särskilda boenden kommer inom kort. Gå till utbildningen >>.

Interaktiva arbetsmiljöutbildningar

Stockholms läns landsting har i samarbete med Arbetsmiljöverket utvecklat en interaktiv basutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Läs mer >>.