Informationsmöte om Framtidens vårdinformationsmiljö för privata vårdgivare

Den 3 december bjuder programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen in privata vårdgivare till årets andra informationsträff.

Informationsträffen i våras var välbesökt och intresset är fortsatt stort kring vilka möjligheter som finns och när privata vårdgivare påverkas av FVM, i synnerhet gällande den pågående upphandlingen av ett nytt journalsystem.  Vi kommer kunna ge mer information om detta under träffen, även om det fortfarande finns en begränsning i vilken information vi kan vara öppna med under pågående upphandling.

Fokus för informationsträffen:

 • Digitaliseringen av vården, krav på vårdgivare i Region Stockholm
 • Status om arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö
 • Val och möjligheter för privata vårdgivare
 • Vad händer med TakeCare och Obstetrix?
 • Frågestund

Medverkande:
På plats finns representanter från Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt programmet FVM.

 • Daniel Forslund (L), Bitr. Regionråd med ansvar för innovation, digitalisering, e-hälsa, informationssäkerhet, kvalitetsregister, Life Science och vårdexport.
 • Lena Furmark, Avdelningschef Digital hälsa och vård (HSF)
 • Ulf Lockowandt, Programledare (FVM)
 • Susanne Bayard, IT-direktör/CIO (SLSO) även delaktig i FVMs programråd och programledning

Information om FVM och filmen från förra informationsträffen finns på vardgivarguiden.se/fvm

Kontakt och frågor: fvm@sll.se

Observera att om du är privat vårdgivare som tidigare anmält dig till kurser i Lärtorget så har du redan ett konto. Då ska du anmäla dig genom att logga in från startsidan på Lärtorget, lartorget.sll.se.

 1. Välj inloggningssätt "Övriga"
 2. Fyll i din e-postadress som användarnamn
 3. Fyll i ditt lösenord. Om du inte kommer ihåg det så klicka på "Glömt lösenord"
 4. Leta upp kursen i kurskatalogen