Jämställdhets- och jämlikhetsutbildning för chefer (2018-09-24--2019-04-08)

Utbildningen syftar till att ge deltagarna möjlighet att utveckla ett normmedvetet ledarskap/medarbetarskap för att bidra till att länsinvånarna kan ta del av en jämställd och jämlik verksamhet