Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i labverksamhet/Open radioactive sources

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM FS 2008:35) ska all personal som deltar i medicinska bestrålningar ha de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas under goda strålsäkerhetsförhållanden. Utbildningen är obligatorisk, och omfattar även personal som kan uppehålla sig i lokaler under pågående verksamhet med strålning men som själva ej handhar utrustning/strålkällor, samt personalansvarsfunktioner inom berörda verksamheter. Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin ansvarar för strålsäkerhetsutbildning av all personal i verksamhet med strålning på sjukhuset.

Har du frågor rörande kursen kontakta

SOLNA
Lena Engelin      Strålsäkerhetssamordnare
                           517 738 36, lena.engelin@sll.se

Joachim Nilsson Enhetsledare/Sjukhusfysiker
                           517 765 23, joachim.nilsson@sll.se

HUDDINGE
nmfysikerhuddinge@karolinska.se

Gustav Rohdin,  Utbildningssamordnare/ Sjukhusfysiker, gustav.rohdin@sll.se, 585 862 92


Kurstillfällen

Titel: NM Solna -Open radioactive sources ENG
Startdatum:
Slutdatum:
2019-05-23 13:00
2019-05-23 15:00
Plats: Solna, NKS, Hambergerrummet, Eugeniavägen 3, D6 56
Lediga platser: 12
Sista anmälningsdag: 2019-05-23

Titel: NM Solna - Open radioactive sources ENG
Startdatum:
Slutdatum:
2019-06-18 13:00
2019-06-18 15:00
Plats: Solna, NKS, Landgren rummet, Eugeniavägen 3, D6 58 kl 13:00-15:00 på engelska
Lediga platser: 18
Sista anmälningsdag: 2019-06-18

Titel: NM Solna, Öppna strålkällor/ Lab
Startdatum:
Slutdatum:
2019-09-17 13:00
2019-09-17 15:00
Plats: Solna, NKS, Adams Rey, E5 60 9800
Lediga platser: 19
Sista anmälningsdag: 2019-09-17

Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab ENG
Startdatum:
Slutdatum:
2019-10-10 13:00
2019-10-10 15:00
Plats: Solna, NKS, Adams Rey, E5 60 9800
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2019-10-10

Titel: NM Solna, Öppna strålkällor/ Lab
Startdatum:
Slutdatum:
2019-11-11 13:00
2019-11-11 15:00
Plats: Solna, NKS, Adams Rey, E5 60 9800
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2019-11-11

Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab ENG
Startdatum:
Slutdatum:
2019-12-10 13:00
2019-12-10 15:00
Plats: Solna, NKS, Adams Rey, E5 60 9800
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2019-12-10