Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i labverksamhet/Open radioactive sources

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM FS 2008:35) ska all personal som deltar i medicinska bestrålningar ha de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas under goda strålsäkerhetsförhållanden. Utbildningen är obligatorisk, och omfattar även personal som kan uppehålla sig i lokaler under pågående verksamhet med strålning men som själva ej handhar utrustning/strålkällor, samt personalansvarsfunktioner inom berörda verksamheter. Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin ansvarar för strålsäkerhetsutbildning av all personal i verksamhet med strålning på sjukhuset.

Har du frågor rörande kursen kontakta

SOLNA

Joachim Nilsson Enhetsledare/Sjukhusfysiker
                           08-517 76583, joachim.nilsson@sll.se


Tillfällen


Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab Svenska
Startdatum:
Slutdatum:
2023-10-03 10:00
2023-10-03 11:30
Plats: Karolinska University Hospital, Eugeniavägen 3, Solna, D5:58 Adams Rey
Lediga platser: 24
Sista anmälningsdag: 2023-10-03
Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab ENG
Startdatum:
Slutdatum:
2023-10-30 13:00
2023-10-30 14:30
Plats: Karolinska University Hospital, Eugeniavägen 3, Solna, D5:58 Adams Rey
Lediga platser: 22
Sista anmälningsdag: 2023-10-30
Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab ENG
Startdatum:
Slutdatum:
2023-11-22 13:00
2023-11-22 14:30
Plats: Karolinska University Hospital, Eugeniavägen 3, Solna, D5:58 Adams Rey
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2023-11-22
Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab ENG
Startdatum:
Slutdatum:
2023-12-18 13:00
2023-12-18 14:30
Plats: Karolinska University Hospital, Eugeniavägen 3, Solna, D5:58 Adams Rey
Lediga platser: 23
Sista anmälningsdag: 2023-12-18