Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i patientverksamhet in vivo

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM FS 2008:35) ska all personal som deltar i medicinska bestrålningar ha de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas under goda strålsäkerhetsförhållanden. Utbildningen är obligatorisk, och omfattar även personal som kan uppehålla sig i lokaler under pågående verksamhet med strålning men som själva ej handhar utrustning/strålkällor, samt personalansvarsfunktioner inom berörda verksamheter. Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin ansvarar för strålsäkerhetsutbildning av all personal i verksamhet med strålning på sjukhuset.

Har du frågor rörande kursen kontakta

SOLNA
Lena Engelin      Strålsäkerhetssamordnare
                            517 738 36, lena.engelin@sll.se

Joachim Nilsson  Enhetsledare/Sjukhusfysiker
                            517 765 23, joachim.nilsson@sll.se

HUDDINGE
nmfysikerhuddinge@karolinska.se

Gustav Rohdin,  Utbildningssamordnare/ Sjukhusfysiker, gustav.rohdin@sll.se, 585 862 92


Kurstillfällen

Titel: NM Solna- patientverksamhet in vivo
Startdatum:
Slutdatum:
2019-10-22 09:00
2019-10-22 12:00
Plats: Solna, NKS, Venus E5 62 9700
Lediga platser: 5
Sista anmälningsdag: 2019-10-22

Titel: NM Solna- patientverksamhet in vivo
Startdatum:
Slutdatum:
2019-12-05 09:00
2019-12-05 12:00
Plats: Solna, NKS, Adams Rey E5 60 9800
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2019-12-05