Nätverk ung och chef

Ur ett regionperspektiv är det viktigt att synliggöra gruppen ung och chef för att säkra tillväxten av chefer. Idén med nätverket är även att få medarbetare med ledningsansvar att ta steget till att bli chefer. 

Syfte
Syftet med nätverket är att skapa en arena där unga chefer och medarbetare med ledningsansvar kan mötas och diskutera frågor i sin roll. Syftet är också att inspirera till att vilja utvecklas som chef. Nätverket träffas fyra gånger per år med varierande teman utifrån gruppens behov.

Målgrupp
Samtliga chefer inom Region Stockholm med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi och medarbetare med ledningsansvar som är upp till och med 38 år.

Frågor om nätverket besvaras av Ulrika Bring, ulrika.bring@sll.se

Kurstillfällen

Titel: Nätverk ung och chef
Startdatum:
Slutdatum:
2020-05-29 08:30
2020-05-29 12:00
Plats: Klarabergsviadukten 90, Konferens Kapitel 8, Klara strand, lokal Bohemen
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2020-05-28
Status: Fullbokad

Titel: Nätverk ung och chef
Startdatum:
Slutdatum:
2020-10-02 08:30
2020-10-02 12:00
Plats: Klarabergsviadukten 90, Konferens Kapitel 8, Klara strand, lokal Bohemen
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2020-10-01

Titel: Nätverk ung och chef
Startdatum:
Slutdatum:
2020-12-04 08:30
2020-12-04 12:00
Plats: Klarabergsviadukten 90, Konferens Kapitel 8, Klara strand, lokal Bohemen
Lediga platser: 14
Sista anmälningsdag: 2020-12-03