Introduktionsdag för nya chefer i Region Stockholm

Region Stockholm arrangerar introduktionsdagar för nya chefer som ett komplement till den lokala introduktionen. Introduktionen omfattar en heldag och genomförs två gånger per år. 

Syfte
Öka kunskapen om landstingets uppdrag och styrning samt ge landstingsledningens syn på ledarskap.

Målgrupp
Nytillträdda chefer inom Stockholm läns landsting,

Frågor om introduktionsdagens besvaras av Karin Franke, karin.franke@sll.se

 

 


Kurstillfällen

Titel: Introduktionsdag för nya chefer i Region Stockholm
Startdatum:
Slutdatum:
2019-04-09 08:30
2019-04-09 16:00
Plats: Östra Järngatan 35, lokal Clarion Hotel Sign
Lediga platser: 61
Sista anmälningsdag: 2019-03-26

Titel: Introduktionsdag för nya chefer i Region Stockholm
Startdatum:
Slutdatum:
2019-10-22 08:30
2019-10-22 16:00
Plats: Östra Järngatan 35, lokal Clarion Hotel Sign
Lediga platser: 99
Sista anmälningsdag: 2019-10-08