Introduktionsdag för nytillträdda chefer i Region Stockholm

Region Stockholm arrangerar introduktionsdagar för nya chefer som ett komplement till den lokala introduktionen. Introduktionen omfattar en heldag och genomförs två gånger per år. 

Syfte
Introduktionsdagen ger dig en ökad kunskap om Region Stockholms vision, mål, styrning och organisation. Den 6 november kommer temat under eftermiddagen vara chef som förändringsledare med föreläsare och goda exempel från Region Stockholms olika verksamheter. Du kommer också under dagen ges möjlighet för olika former av reflektion och nätverkande.

Målgrupp
Nytillträdda chefer inom Region Stockholm.

Frågor om introduktionsdagens besvaras av Amy Hjärthner, amy.hjarthner@sll.se

 


Kurstillfällen

Titel: Introduktionsdag för nya chefer i Region Stockholm
Startdatum:
Slutdatum:
2020-03-04 08:30
2020-03-04 16:00
Plats: Östra Järngatan 35, lokal Clarion Hotel Sign
Kursansvarig: Amy Hjärthner
Lediga platser: 94
Sista anmälningsdag: 2020-03-03

Titel: Introduktionsdag för nya chefer i Region Stockholm
Startdatum:
Slutdatum:
2020-10-07 08:30
2020-10-07 16:00
Plats: Östra Järngatan 35, lokal Clarion Hotel Sign
Kursansvarig: Amy Hjärthner
Lediga platser: 99
Sista anmälningsdag: 2020-10-06