Introduktionsdag för nytillträdda chefer i Region Stockholm

Region Stockholm arrangerar introduktionsdagar för nya chefer som ett komplement till den lokala introduktionen. Introduktionen omfattar en heldag och genomförs två gånger per år. 

Syfte
Välkommen att ta del av Region Stockholms vision, uppdrag och organisation.Dagen ska ge dig en ökad förståelse för den politiska styrningen, ett ökat koncernperspektiv och bidra till en gemensam värdegrund. Under eftermiddagen är temat förändringsledning i praktiken med föreläsare och goda exempel från Region Stockholms verksamheter.

Målgrupp
Nytillträdda chefer inom Region Stockholm.

Frågor om introduktionsdagens besvaras av Amy Hjärthner, amy.hjarthner@sll.se

 


Kurstillfällen

Titel: Introduktionsdag för nya chefer i Region Stockholm
Startdatum:
Slutdatum:
2020-10-07 08:30
2020-10-07 16:00
Plats: Östra Järngatan 35, lokal Clarion Hotel Sign
Lediga platser: 85
Sista anmälningsdag: 2020-10-06