Stödet - utbildning i uppföljning och planering

Utbildningen vänder sig framför allt till dig som ska rapportera uppfyllese av mål, indikatorer eller uppdrag i Stödet.

Utbildningen vänder sig framför allt till dig som ska rapportera uppfyllese av mål, indikatorer eller uppdrag i Stödet som en del av årsrapporteringen 2018.

Kursen kommer även att gå in på hur man lägger upp lokala mål, indikatorer och uppdrag i Stödet som en del av verksamhetsplaneringen. Övningsexempel görs på den egna datorn som ska tas med.