Introduktionskurs för ungdomsmottagningspersonal

Kursen vänder sig till dig som är ny och inte har arbetat längre än 1,5 år på ungdomsmottagning. Gäller alla både medicinsk och psykosocial personal.

Introduktionskursen tar upp

  • Ungdomsmottagningen i sitt sammanhang, sexualpolitisk historia, abortlagen mm
  • Ett psykologiskt perspektiv på ungdomstiden, risktagande, lust och sexualitet
  • Kroppen, undersökningens betydelse och preventivmedelsrådgivning till unga, provtagning/smittspårning
  • Det tvärprofessionella arbetet, ungdomsmottagningarnas utåtriktade arbete, lagar att förhålla sig till, sexologiska frågeställningar.

Kursens omfattar två dagar:
Dag 1: Kl 09:00 - 16:30
Dag 2: Kl 08:30 - 13:00
Kurstillfällen

Titel: Introduktionskurs för ungdomsmottagningspersonal
Startdatum:
Slutdatum:
2019-02-07 09:00
2019-02-08 13:00
Plats: Södermalmsallén 36-38, USINE konferens
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2019-01-10
Status: Anmälningstiden har gått ut.