Miljöombudsutbildning för personal i administrativa verksamheter

Tvådagars vidareutbildning i miljöfrågor för dig som arbetar som miljöombud/miljösamordnare i administrativa verksamheter inom landstingsfinansierad verksamhet.

Utbildningen ger dig som miljöombud/miljösamordnare fördjupad kunskap och verktyg för att driva miljöfrågor och skapa engagemang på din arbetsplats.

Utbildningen ger kunskap i:

  • Omvärld och trender
  • Sambandet mellan globala hållbarhetsmålen, nationella miljömål, landstingets miljömål och verksamheternas lokala miljöaktiviteter
  • Miljöledningssystem och ISO 14001:2015
  • Miljölagstiftning och andra bindande krav
  • Främmande ämnen, kemikalier samt avfallshantering
  • Kommunikation, engagemang och nudging
  • Praktiska verktyg och tips

För att gå denna utbildning krävs att du har gått den grundläggande miljöutbildningen som baseras på Miljöprogram 2017-2021.

Kostnad: Utbildningen är på två dagar och kostar 3 900 kronor exkl moms. Plats som inte avbokas faktureras med hela beloppet.

Kontakt: Vid frågor kontakta Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se

Välkomna!
Charlotta Brask, Hållbarhetschef, Stockholms läns landsting