Hjms Förskrivarutbildning: Läs- och skrivhjälpmedel till datorer och surfplattor-nytt sortiment

Målgrupp: Logopeder

Kurstillfället syfte:

Förskrivarna ska få kännedom om nyupphandlat sortiment.
Leverantörerna går igenom sina produkter i det nyupphandlade sortimentet Koda/Avkoda skriftspråk. Funktionsrad

051506 Hjälpmedel för att koda och avkoda skrivspråk

Programvara för PC/MAC

Information om nytillkomna hjälpmedel

Representanter från firmorna MV Nordic och Tretac (Svensk Talteknologi) går igenom respektive sortiment av hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter.

 

Orientering i nuvarande beställningsbara sortiment vad gäller läs- och skrivhjälpmedel. Tips om när du ska beställa vad.

Kursdeltagaren bör ha viss förkunskap om läs- och skrivhjälpmedel.