Hjms Förskrivarutbildning: Antidecubitusmadrasser

Målgrupp: Distriktsköterskor, Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter

Syfte;

Ge förskrivaren förståelse för skillnaden mellan de olika kategorierna av madrasser  ex skillnaden mellan en förebyggande- och en behandlande madrass.  Förskrivaren skall få kunskap om hur förskrivning sker genom Beställningsportalen, eventuellt kostnadsansvar samt förskrivarens ansvar.

  • Innehåll:
  • Vad behöver man veta generellt gällande madrasser då man skall förskriva antidecubitsmadrass?
  • .Vad är det för skillnad på en förebyggande och en behandlande madrass?
  • Hur hittar man information gällande sortiment, produktinformation, kostnadsansvar och vårt gemensamma regelverk?
  • Förskrivaren skall få kunskap om hur förskrivning sker genom Beställningsportalen, eventuellt kostnadsansvar samt förskrivarens ansvar?
  • Hur beställer man antidecubitusamdrasser i portalen ?
  • Visning av de madrasser vilka finns i sortiment av representanter från aktuella hjälpmedelsfirmor
  • Tid att prova olika typer av madrasser
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor

Förelåsare:

Gertrud Ersson Hjälpmedelskonsulent

Marie Rundbom Hjälpmedelskonsulent

Representanter från hjälpmedelsfirmor

 

Kurstillfället vänder sig till

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor vid särskilda boenden /eget boende vilka förskriver antidecubitusmadrasser från Hjälpmedel Stockholm.

Observera att i varje kurstillfälle är angivet om kurstillfället vänder sig till förskrivare med patienter i eget eller särskilt boende.

 


Kurstillfällen

Titel: Antidecubitusmadrasser för pat i eget boende
Startdatum:
Slutdatum:
2019-02-12 12:30
2019-02-12 16:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm,Bergtallsvägen 10, Älvjsö. Ytterligare kursinformation kommer 1-2 veckor inför kurtillfället
Lediga platser: 17
Sista anmälningsdag: 2019-02-01

Titel: Antidecubitusmadrasser för pat i eget boende
Startdatum:
Slutdatum:
2019-02-13 08:30
2019-02-13 12:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm,Bergtallsvägen 10, Älvjsö. Ytterligare kursinformation kommer 1-2 veckor inför kurtillfället
Lediga platser: 21
Sista anmälningsdag: 2019-02-01

Titel: Antidecubitusmadrasser för pat i särskilt boende
Startdatum:
Slutdatum:
2019-02-13 12:30
2019-02-13 16:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm,Bergtallsvägen 10, Älvjsö. Ytterligare kursinformation kommer 1-2 veckor inför kurtillfället
Lediga platser: 24
Sista anmälningsdag: 2019-02-01