Hjms Förskrivarutbildning: Antidecubitusmadrasser

Målgrupp: Distriktsköterskor, Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte;

Ge förskrivaren förståelse för skillnaden mellan de olika kategorierna av madrasser  ex skillnaden mellan en förebyggande- och en behandlande madrass.  Förskrivaren skall få kunskap om hur förskrivning sker genom Beställningsportalen, eventuellt kostnadsansvar samt förskrivarens ansvar.

  • Innehåll:
  • Vad behöver man veta generellt gällande madrasser då man skall förskriva antidecubitusmadrass?
  • .Vad är det för skillnad på en förebyggande och en behandlande madrass?
  • Hur hittar man information gällande sortiment, produktinformation, kostnadsansvar och vårt gemensamma regelverk?
  • Förskrivaren skall få kunskap om hur förskrivning sker genom Beställningsportalen, eventuellt kostnadsansvar samt förskrivarens ansvar?
  • Hur beställer man antidecubitusamadrasser i portalen ?
  • Visning av de madrasser vilka finns i sortiment av representanter från aktuella hjälpmedelsfirmor
  • Möjlighet att känna och klämma på dessa typer av madrasser
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor

Förelåsare:

Gertrud Ersson Hjälpmedelskonsulent

Marie Rundbom Hjälpmedelskonsulent

Representanter från hjälpmedelsfirmor

 

Kurstillfället vänder sig till

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor vid särskilda boenden /eget boende vilka förskriver antidecubitusmadrasser från Hjälpmedel Stockholm.

Observera att i varje kurstillfälle är angivet om kurstillfället vänder sig till förskrivare med patienter i eget eller särskilt boende.

Kontakt: För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se