Utbildning i intern miljörevision

En tre dagars utbildning för dig som vill lära dig revisionens grunder och själv kunna revidera olika verksamheters miljöledningssystem.

Du kommer att lära dig revisionens grunder och rutiner. Efter avslutad utbildning kommer du själv kunna revidera inom landstingets förvaltningar och bolag. Utbildningen riktar sig till dig som har god kännedom om ISO 14001:2015 och miljöledningsarbete och som vill kunna genomföra miljörevision inom din egen verksamhet.

Utbildningens innehåll

  • Dag 1: Vad är miljörevision, om ISO 14001 och EMAS revisionsprinciper, etiska regler i revisionsstandard 19011, miljörevisorns roll, MIS etiska regler samt övningar i revisionsteknik
  • Dag 2: Övningar i revisionsteknik och intervjuteknik, miljölagstiftning samt planering av miljörevision
  • Dag 3: Miljörevision under handledning

Kostnad: Utbildningen på tre dagar kostar 6 500 kr exkl. moms
Ej avbokad plats faktureras med 100 procent av kursavgiften. 

Kontakt: Om du har frågor kring anmälan och innehåll kontakta Christl Kronfeld, christl.kronfeld@sll.se


Välkomna
Charlotta Brask
Hållbarhetschef, Stockholms läns landsting