Hjms Förskrivarutbildning: Sittdynor för rullstolar

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Fyrsioterapetuer/ Sjukgymnaster

 

Syfte

Ge förskrivaren

  1. Verktyg för att hitta den rullstolsdyna du söker i Beställningsportalen

  2. Förklaring av rullstolsdynors indelning i olika kategorier

  3. Egen upplevelse av hur det är att sitta på de olika rullstolsdynorna.

Kunskap om vilka rullstolsdynor som finns i sortiment med tyngd på de nya dynorna som tillkommit efter avslutad upphandling

Innehåll

Genomgång av befintligt sortiment av rullstolsdynor med dess tillbehör.

Lite allmänna tips och råd kring dynorna. Tid att själv prova, ”klämma och känna” på dynorna ges i slutet av kurstillfället.

Vid detta kurstillfälle ingår inte inställningar av dynor med inställningsmöjligheter (ex Roho och Vicair)

 

Målgrupp: 

Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/sjukgymnaster

 

Föreläsare

Jennie Holmen, Hjälpmedelskonsulent

Maria Pettersson, Hjälpmedelskonsulen


Kontakt

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta

Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se