Hjms Förskrivarutbildning: Sittdynor för rullstolar

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Fyrsioterapetuer/ Sjukgymnaster

Behörig att delta:

  • Du har förskrivningsrätt för aktuellt sortimentsområde.

  • Din verksamhet beställer aktuellt sortiment från Hjälpmedel Stockholm.

    Din anmälan kommer att manuellt granskas inför kvittens skickas att du har en plats.  Du kan vänta dig en kvitten från och med vecka 35.

Syfte

  • Ge förskrivaren

  • Förklaring av rullstolsdynors klassning utifrån funktion och material.

  • Egen upplevelse av hur rullstolsdynorna upplevs

Utbyta erfarenheter inom detta område med kollegor och deltagande hjälpmedelskonsulenter.

Kunskap om vilka rullstolsdynor som finns i sortiment med tyngd på de nya dynorna som tillkommit efter avslutad upphandling

 

Innehåll

Muntlig genomgång och praktiska övningar., Fokus kommer vara att gå igenom de dynor som finns i Hjälpmedel Stockholms sortiment.

Vid detta kurstillfälle ingår inte inställningar av dynor med inställningsmöjligheter (ex Roho och Vicair)

 

Målgrupp: 

Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/sjukgymnaster

 

Föreläsare

Jennie Holmen, Hjälpmedelskonsulent

Maria Pettersson, Hjälpmedelskonsulen


Kontakt

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta

Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 

 


Kurstillfällen

Titel: Rullstolsdynor
Startdatum:
Slutdatum:
2020-10-20 13:00
2020-10-20 16:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvjsö
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2020-10-12

Titel: Rullstolsdynor
Startdatum:
Slutdatum:
2020-10-21 09:00
2020-10-21 12:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvjsö
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2020-10-12