Hjms Förskrivarutbildning: Sittdynor för rullstolar

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Fyrsioterapetuer/ Sjukgymnaster

Syfte. Ge förskrivaren

  1. Verktyg för att hitta den rullstolsdyna du sökes i Beställningsportalen

  2. Förklaring av rullstolsdynors  indelning i olika kategorier

  3. Egen upplevelse av hur det är att sitta på de olika rullstolsdynorna.

Kunskap om vilka rullstolsdynor som finns i sortiment med tyngd på de nya dynorna som tillkommit efter avslutad upphandling

Innehåll

Genomgång av befintligt sortiment av rullstolsdynor med dess tillbehör.

Lite allmänna tips och råd kring dynorna samt tid att själv prova,”klämma och känna” dem.

Vid detta kurstillfälle ingår inte inställningar av dynor med inställningsmöjligheter (ex  Roho och  Vicair)

Föreläsare:

Jennie Holmen, Hjälpmedelskonsulent

Maria Pettersson, Hjälpmedleskonsulen


Kontakt: För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se


Kurstillfällen

Titel: Rullstolsdynor
Startdatum:
Slutdatum:
2019-12-04 13:00
2019-12-04 16:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvjsö
Lediga platser: 18
Sista anmälningsdag: 2019-11-25

Titel: Rullstolsdynor
Startdatum:
Slutdatum:
2019-12-05 09:00
2019-12-05 12:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö.
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2019-11-25