Hjms Förskrivarutbildning: Sittdynor för rullstolar- Webbinarium

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Fyrsioterapeuter/ Sjukgymnaster

Kursen kommer att genomföras som webbinarium genom Microsoft Teams

Inga förskrivarutbildningar med fysiska träffar kommer att hållas under hösten 2020 för hjälpmedelsverksamheternas förskrivare. Beslutet är baserat på SLSO:s riktlinje för utbildning och möten, hösten 2020.

Nedan kurs kommer därav att genomföra som ett webbinarium. Inför detta kommer du att skickas länk för att kunna delta, åhörarmaterial och instruktioner. Med länken kommer att du även att kunna ladda ned Teams.

 

Behörig att delta:

  • Du har förskrivningsrätt för aktuellt sortimentsområde.

  • Din verksamhet beställer aktuellt sortiment från Hjälpmedel Stockholm.

     

Syfte

Ge förskrivaren:  

  • Kunskap om vilka rullstolsdynor som finns i upphandlat sortiment.
  • Förklaring av rullstolsdynors klassning utifrån funktion och material.

 

Innehåll

  • Genomgång och förklaring av dynor som ingår i upphandlat sortiment. 
  • Möjlighet att ställa frågor via chattfunktion.

Vid detta kurstillfälle ingår inte inställningar av dynor med inställningsmöjligheter (ex Roho och Vicair)

 

Målgrupp: 

Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/sjukgymnaster

 

Föreläsare

Jennie Holmen, Hjälpmedelskonsulent

Maria Pettersson, Hjälpmedelskonsulen


Kontakt

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta

Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se