Hjms Förskrivarutbildning: Elrullstolar Steg 1

Målgrupp. Arbetsterapeut, Fysioterapeut/ Sjukgymnast.  

Inga förskrivarutbildningar med fysiska träffar kommer att hållas under hösten 2020 för hjälpmedelsverksamheternas förskrivare.

Beslutet är baserat på SLSO:s riktlinje för utbildning och möten, hösten 2020.

 

Just nu pågår en bedömning om vilka kurstillfällen som kan genomföras som webbinarium och vilka som kommer att ställas in. 

Kurstillfällena är ännu öppna för anmälan i Lärtorget och samtliga anmälda kommer att få uppdaterad information inom kort. 

 

Behörig att delta:

För att du skall vara behörig att delta krävs att du har förskrivningsrätt för aktuellt sortimentsområde. Du skall även vid förskrivningen beställa dessa hjälpmedel från Hjälpmedel Stockholm. Om din verksamhet förskriver/beställer aktuellt sortimentområde från Sodexho kommer du inte att få användbart kursinnehåll vid en kurs hos Hjälpmedel Stockholm eftersom sortimentet skiljer sig mellan verksamheterna.

Kursen Syfte

Förskrivaren ska:

  • Kunna göra en korrekt bedömning om elrullstol är aktuellt eller ej.
  • Förstå vilket ansvar som förskrivaren har vid förskrivning av elrullstol
  • Förstå vad som ingår i den faktainsamling som krävs inför konsultation.
  • Få kunskap i för vilka steg som ingår i processen som leder fram till förskriven rullstol och en förståelse för den tid som hela dess förskrivningsprocess kräver.
  • Få baskunskaper gällande regelverket kopplat till elrullstol

Innehåll

En teoretisk grundkurs om stegen från tanke till förskrivning av elrullstol.

Denna halvdag ger dig:

  • Förståelse av vilka faktorer som påverkar förutsättningar för att kunna använda en elrullstol
  • Redskap inför att göra en faktainsamling
  • Information om vad förskrivningen av elrullstol kräver av förskrivaren och brukaren

Inga praktiska moment eller genomgång av sortiment ingår i detta utbildningstillfälle. Rekommendation är att du även går "Förskrivarutbildning Elrullstol steg 2"

Föreläsare:

  • Marie Hultin       Hjälpmedelskonsulent 
  • Maria Björnfot   Hjälpmedelskonsulent

Kontakt

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 

 


Kurstillfällen


Titel: Elrullstol Steg 1
Startdatum:
Slutdatum:
2020-10-27 09:00
2020-10-27 12:00
Plats: Måsen, Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvjö. Ytterligar kursinformation kommer 1-2 veckor innan kurstillfället
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2020-10-16
Status: Inställd