Hjms förskrivarutibildning: Elrullstol Steg 2

Målgrupp: Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast

Syfte

Förskrivaren ska 

  • Få baskunskaper i de olika kategorier av elrullstol som ingår i sortimentet

  • Få egen erfarenhet av att köra elrullstolar i olika situationer och miljöer.

  • Kunna göra en rimlig bedömning om elrullstol är aktuellt eller ej, utifrån den teoretiska grund som steg 1 innehåller ihop med de praktiska övningar som Elrullstol steg 2 innehåller.

Få ökad kunskap i för vilka steg som ingår i processen som leder fram till förskriven rullstol och en förståelse för den tid som hela dess förskrivningsprocess kräver.

 

Innehåll

Genomgång av elrullstolar med olika funktioner och användningsområden. Ett pass med enklare inställning av elrullstol för att kunna passa användaren vid de  körövningar som sedan  genomförs  inom- och utomhus. Tips och råd inför körträning med patienter.

Deltagaren skall ta sig  kläder efter väder, för att kunna delta i körövningar utomhus.

Föreläsare:

Anders Palm Hjälpmedelskonsulent

Marie Hultin, Hjälpmedelskonsulent

  •  

Kurstillfällen

Titel: Elrullstol steg 2
Startdatum:
Slutdatum:
2019-05-22 12:45
2019-05-22 16:15
Plats: Hjälpmel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö. Ytterligare kursinoforamation kommer 1-2 veckor innan kurstillfället
Lediga platser: 13
Sista anmälningsdag: 2019-05-08

Titel: Elrullstol steg 2
Startdatum:
Slutdatum:
2019-05-23 12:45
2019-05-23 16:15
Plats: Hjälpmel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö. Ytterligare kursinoforamation kommer 1-2 veckor innan kurstillfället
Lediga platser: 14
Sista anmälningsdag: 2019-04-08