Förskrivarutbildning: Elrullstolar Steg 2

Målgrupp: Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast

Kriterier för att delta

  • Ha deltagit i kursen Elrullstol steg 1
  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.
  • Beställningen av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska beställas från Hjälpmedel Stockholm. Om din verksamhet förskriver/beställer aktuellt sortimentsområde från Sodexho kommer du inte att få användningsbart kursinnehåll vid en kurs hos Hjälpmedel Stockholm då sortimentet och rutiner skiljer sig mellan verksamheterna.
  • Du ska grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Om du inte har gått grundkursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden rekommenderas du att göra detta.

 

Kursens Genomförande

Fysiskt kurstillfälle

Vi följer SLSO rekommendationer gällande restriktioner till följd av Covid 19. Därav kan kurstillfället komma att förändras. Du får mer information i kallelsen ca en vecka innan kurstillfället. 

Eftersom körövningar sker utomhus behöver du vara lämpligt klädd utifrån rådande väder.

Lokal

Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö.

Syfte

Du ska:

  • Få baskunskaper gällande de olika kategorier av elrullstol som ingår i sortimentet.
  • Få egen erfarenhet av att köra elrullstol i olika situationer och miljöer.
  • Kunna göra en rimlig bedömning om elrullstol är aktuellt eller inte, utifrån den teoretiska grund som steg 1 innehåller ihop med de praktiska övningarna i Elrullstol steg 2.

Innehåll

En teoretisk grundkurs om stegen från tanke till förskrivning av elrullstol

 

Föreläsare

Maria Björnfot, hjälpmedelskonsulent

Sofia Berg, hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Utbildningsadministratör Verksamhetsstöd

Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH)
Hjälpmedel Stockholm
KommSyn Stockholm
Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Stockholms läns sjukvårdsområde
Region Stockholm  
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@regionstockholm.se

 

 

 

 


Tillfällen


Titel: Elrullstol steg 2
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-28 13:00
2022-04-28 16:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm , Bergtallsvägen 10, Älvsjö
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2022-04-20
Titel: Elrullstol steg 2
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-29 09:00
2022-04-29 12:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm , Bergtallsvägen 10, Älvsjö
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2022-04-20