Hjms förskrivarutbildning: Elrullstolar Steg 2

Målgrupp: Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast

Kriterier för att delta

  • Ha deltagit i kursen Elrullstol steg 1

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.

  • Beställningen av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska beställas från Hjälpmedel Stockholm.

  • Du ska grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Om du inte har gått grundkursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden rekommenderas du att göra detta.

 

Kursens Genomförande:

Kursen har anpassats utifrån covid 19 och erbjuds därför max 6 deltagare / kurstillfälle. Hela kurstillfället sker utomhus. Detta praktiska kurstillfälle kompletteras  med ett kort webbinarium ( via Microsoft Teams) vilket sker onsdag 22 sep kl 08:30-09:30. 

Eftersom körövningar sker utomhus  behöver du vara lämpligt klädd utifrån rådande väder.

 

Syfte:

Förskrivaren ska

  • Få baskunskaper gällande de olika kategorier av elrullstol som ingår i sortimentet.
  • Få egen erfarenhet av att köra elrullstol i olika situationer och miljöer.
  • Kunna göra en rimlig bedömning om elrullstol är aktuellt eller inte, utifrån den teoretiska grund som steg 1 innehåller ihop med de praktiska övningarna i Elrullstol steg 2.

 

Innehåll:

Genomgång av aktuellt sortiment elrullstolar med beskrivning av dess olika funktioner och användningsområden, körträningstips, enkla justeringar. 

 

Föreläsare:

Hjälpmedelskonsulenter från elrullstolsgruppen 

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560

e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 

 

 

Längd: 3 h 30 min


Tillfällen


Titel: Elrullstol steg 2
Startdatum:
Slutdatum:
2021-09-17 08:30
2021-09-17 10:30
Plats: Hjälpmedel Stockholm , Bergtallsvägen 10, Älvsjö
Lediga platser: 1
Sista anmälningsdag: 2021-09-09
Titel: Elrullstol steg 2
Startdatum:
Slutdatum:
2021-09-17 11:00
2021-09-17 13:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm , Bergtallsvägen 10, Älvsjö
Lediga platser: 5
Sista anmälningsdag: 2021-09-09