Introduktionsutbildning för etikombud och etikrepresentanter

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om etik och värdegrund samt ge verktyg för att arbeta med etik i verksamheten. Utbildningen innehåller både teoretiska föreläsningar och praktiska övningar. 

Utbildningen är på två dagar och du måste närvara vid båda tillfällena för att få godkänt.

Onsdag 15 maj kl. 8.30-16.00

Torsdag 16 maj kl. 8.30-16.00

Karolinska Solna, T3