Introduktionsutbildning för etikombud och etikrepresentanter

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om etik och värdegrund samt ge verktyg för att arbeta med etik i verksamheten. Utbildningen innehåller både teoretiska föreläsningar och praktiska övningar. 

Utbildningen är på två dagar och du måste närvara vid båda tillfällena för att få godkänt.

Onsdag 15 maj kl. 8.30-16.00

Torsdag 16 maj kl. 8.30-16.00

Karolinska Solna, T3
Kurstillfällen

Titel: Introuktionsutbildning
Startdatum:
Slutdatum:
2019-05-15 08:30
2019-05-16 16:00
Plats: Karolinska Solna T3 Siemens
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2019-05-08
Status: Fullbokad