Refresherkurs för handledare - Bedömning

Bedömningar av ST-läkares kliniska kompetens blir allt viktigare men vi saknar ofta evidensbaserade verktyg för att göra bra bedömningar. Denna kurs vänder sig till Dig som är klinisk handledare/instruktör för ST-läkare, AT-läkare och kandidater.

”Refresherkurs för kliniska handledare” – Att bedöma ST-läkare i klinisk verksamhet

Kursen bygger helt på aktuell medicinsk pedagogisk forskning om bedömning av klinisk kunskap. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

  • Använda bedömningsinstrument för att observera ST-läkare
  • Ska bedömningsinstrument av teoretisk kunskap
  • Dikskutera frågor om validitet och reliabilitet av bedömningsinstrument

 

Vi ger två endagarskurser i samarbete med Accreditation Council for Gratuate Medical Education (ACGME) i USA och en av världens ledande forskare i bedömning håller kursen, professor Eric Holmboe, Senior Vice President, Milestons, på ACGME i USA.

 

5 September 0800-1600          Huddinge

6 September 0800-1600          Solna