Refresherkurs för handledare - Handledning i klinik

Hur ser effektiv handledning och återkoppling ut i en stressad klinisk miljö? Vill Du förbättra Din förmåga att handleda och ge instruktion? Denna kurs vänder sig till Dig som är klinisk handledare/instruktör för ST-läkare, AT-läkare och kandidater.

Kursen bygger helt på aktuell medicinsk pedagogisk forskning om bedömning av klinisk kunskap. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

  • Tillämpa effektiva handledningsstrategier
  • Ge återkoppling till ST-läkare på ett effektiv sätt

 

Vi ger två endagarskurser i samarbete med Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Kursledare är professor Linda Snell, överläkare i internmedicin och senior clinician educator, Montreal, Canada.

 

Kursen av avgiftsfri men kommer debiteras med 10 000 kr vid avanmälan senare än 30 dagar före kursstart.

 

17 Oktober 0800-1600              Huddinge

18 Oktober 0800-1600              Solna