"En hjärtlig dag med puls" - Introduktion för nyanställda på Kardiologen

Välkommen till Kardiologen!

Under den här dagen får du en presentation av Kardiologen - vilka vi är och vilka vi vårdar. En dag med möjligheter att knyta nya kontakter och öka kompetensen.

Introduktionsdagen är till för dig som är tillsvidareanställd eller har längre vikariat då du har arbetat ca 2-3 månader.

Dagen kommer att innehålla:

  • Vår vision och organisation
  • Vår kultur och värdegrund
  • Vår historia - från då till nu
  • Forskning hos oss
  • Vårdprocesserna
  • Medarbetarskap och andra HR frågor
  • Kvalitet och patientsäkerhet
  • Teamets betydelse samt handlingsberedskap
  • Genomförande av kurser i Lärtorget

Hjärtligt välkomna!


Kurstillfällen

Titel: Introduktionsdag
Startdatum:
Slutdatum:
2019-06-12 08:30
2019-06-12 15:00
Plats: Mosebacke
Lediga platser: 15
Sista anmälningsdag: 2019-06-04