Akutvårdsbyggnaden - Allmän orientering för prehospital verksamhet på akutmottagningen, plan 2, hus 52

Öppet hus för ambulanspersonal för rundvandring på akutmottagningen. 

Innehåll

Öppet hus för ambulanspersonal 2 dagar /vecka under en 2 veckors period för ambulanspersonal med drop - in tider varje timme för rundvandring på akutmottagningen, plan 2, hus 52. Inklusive möjlighet att gå de övriga akuta flöden till akutröntgen plan 2, intervention, IVA, HIA på plan 4.

Plats

Samlingsplats i hus 52. Meddelas senare av kursledare.

Målgrupp

Den prehospitala verksamheten - ambulanspersonal.

Observera att om du är anställd av  privat vårdgivare utan avtal med Lärtorget, t.ex. AISAB eller Samariten, måste du registrera ett konto för att kunna anmäla dig till kurstillfället.

Då ska du anmäla dig genom att logga in från startsidan på Lärtorget, lartorget.sll.se.

  1. Välj inloggningssätt "Övriga"
  2. Fyll i din e-postadress som användarnamn
  3. Fyll i ditt lösenord. Om du inte kommer ihåg det så klicka på "Glömt lösenord"
  4. Leta upp kursen i kurskatalogen

Om du inte lyckas logga in prova att tömma webbläsarens historik

  • I Internet Explorer håller du ner tangenterna Ctrl+Skift+Del
  • I Chrome så håller du ner tangenterna Ctrl+H.