Heromautbildningar på SÖS

Olika utbildningar i Heroma för dig som är rapportör eller Chef 

Olika utbildningar för ISP i Heroma på SÖS

Inställningar för individuell schemaplanering

Korrigera scheman i individuell schemaplanering.
exempelvis du som är schemakorrigerare, bemanningsassistent eller chef

Behörighet krävs.

Utbildningen är på SÖS Palettsalen -1