Chefsutbildning om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering

Utbildningen vänder sig till chefer i Region Stockholm och omfattar två dagar, 24/9 och 29/10. Syftet med utbildningen är att utveckla ett normmedvetet ledar- och medarbetarskap som kan bidra till en jämställd och jämlik arbetsplats och verksamhet fri från diskriminering.

Perspektivet är normkritiskt som handlar om att granska sitt eget förhållningssätt och bemötande, samt att analysera kulturen och strukturen i den egna verksamheten.

Vi bygger utbildning på en vetenskaplig grund och utgår från den lagstiftning som styr arbetet med jämlikhet, jämställdhet och diskriminering. Fokus ligger på chefers ansvar i att utveckla en verksamhet både utifrån ett invånar- och arbetsgivarperspektiv. Hur arbetsmiljön kan bli mer inkluderande och hur verksamheten kan erbjudas på lika villkor samt socialt hållbart för våra patienter, kunder och invånare.

Under utbildningen varvar vi forskning och fakta med reflektion och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får konkreta verktyg att använda i sitt vardagliga arbete.

Utbildningen är en omarbetad version av den tidigare certifierade utbildningen i jämlikhet och jämställdhet och har ett liknande innehåll.

Ladda ner information om utbildningen