HR-utbildning om jämlikhet, jämställdhet och diskriminering

Utbildningen riktar sig till HR eller liknande funktion som aktivt stöttar chefer för att uppnå en ökad inkludering och en verksamhet fri från diskriminering.

Syftet är att deltagarna utvecklar ett normmedvetet förhållningssätt och därmed kan bidra till jämställda och jämlika arbetsplatser. Fakta, forskning och lagstiftning presenteras med fokus på det förbyggande arbetet. Perspektivet är normkritiskt, du granskar ditt förhållningssätt, bemötande och analyserar kulturen och strukturen i verksamheten.

Utbildningen består av en dag. Nedan finns exempel från innehållet.

  • Definitioner och begrepp
  • Ledning och styrning
  • Diskrimineringslagens intentioner
  • De aktiva åtgärderna  
  • Forskning, fakta och statistik utifrån diskrimineringsgrunderna
  • Normkritiskt förhållningssätt
  • Organisationskultur – normer och värderingar som styr människors handlande
  • Möjlighets- och maktstrukturer
  • Rekrytering utan diskriminering
  • Systematiskt och förebyggande arbetet för att hindra diskriminering

Kurser och konferenser med anledning av Covid-19

Observera att kurser och konferenser genomförs med reservation för förändringar med anledning av covid-19. Om förutsättningarna förändras kan vi behöva göra ändringar och eventuellt ställa in kursen eller konferensen alternativ genomföra den digitalt. Om en kurs eller konferens som du är anmäld till blir inställd får du veta detta via e-post så snart som möjligt.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Frågor besvaras av Eva Bergman, eva.l.bergman@sll.se


Kurstillfällen

Titel: Jämlikhet, jämställdhet och diskriminering för HR
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-16 09:00
2020-11-16 16:00
Plats: SLSO, Solnavägen 1, plan 4, konferensavdelningen
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2020-11-11