Att hålla känsloskola

Utbildning för BUP heldygnsvårdens personal. Behörig att gå utbildningen är personal som gått 2,5 dagars Att möta självskada. Utbildningens mål är att eleven skall kunna hålla känsloskola med patienter från heldygnsvården med stöd och  handledning av BUPs DBT-team.

Inbjudan till kurs för heldygnsvårdens personal

ATT HÅLLA KÄNSLOSKOLA,

Färdighetsträning för ungdomar

3-dagars utbildning.

Utbildningen riktas endast till  personal på BUPs heldygnsvård, som tidigare har gått kursen Att möta självskadebeteende som ingår i BUP baskompetensprogram.

Känsloskola utgår från en modul i DBT:s färdighetsprogram: ”att hantera känslor”. Detta är en utbildning i att leda färdighetsträning i grupp. Ambitionen är framförallt att presentera och diskutera färdighetstränarens funktion, roll och förhållningssätt samt vanliga problem och utmaningar. Detta är en kurs i ”färdighetstränarfärdigheter”.  Utbildningen kommer att varvas med teori och praktiska övningar. Målsättningen är att efter genomgången kurs kunna hålla känsloskola för patienter inom heldygnsvård med introduktion och handledning av DBT-teamet inom BUP. 

Utbildare är Peter Thunström, leg psykolog, leg psykoterapeut och Anita Linnér, leg psykoterapeut som under flera år har utbildat personal inom både öppenvård och heldygnsvård runt om i landet.

Utbildningen är en del av Nationella Självskadeprojektets arbete med att förbättra vårdinsatser. Det ligger i linje med dokumentet Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende, på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Tid:              17, 18 och 19 september kl 08:30– 16:30

Plats:        A-huset, Sachsgatan 10, plan 2.

Anmälan:  via Lärtorget https://lartorget.sll.se. Anmälan ska ske i samråd med enhetschefen.

Sista anmälningsdag:   1 september 2019 

Välkommen med din anmälan!

Lotta Landegren

Utbildningsledare

073 0868773

charlotte.landegren-wesstrom@sll.se
Kurstillfällen

Titel: Att Hålla Känsloskola
Startdatum:
Slutdatum:
2019-09-17 08:30
2019-09-19 16:30
Plats: A-Huset plan 2, Sachsgatan 10
Lediga platser: 17
Sista anmälningsdag: 2019-09-01