Förflyttningskunskap utbildning.

Utbildning i förflyttningskunskap för medarbetare med patientnära arbete. Riktar sig till dig som är anställd på Södertälje sjukhus. 

Kursen innefattar både teori, praktisk genomgång samt en fikapaus.

 

Vi utgår från Durewallmetoden, "att med minsta möjliga kraft nå största möjliga effekt utan att förorsaka smärta eller skada". För friskare medarbetare och nöjdare patienter.

 

Inga förkunskaper krävs.