Utbildning i intern miljörevision

En tre dagars utbildning (4, 16 och 17 juni, 2020) för dig som vill lära dig revisionens grunder och själv kunna revidera olika verksamheters miljöledningssystem. 

Dag 1: Vad är miljörevision, miljörevisorns roll, miljöledning enligt ISO 14001:2015, revisionsprinciper enligt ISO 19011:2018, MIS etiska regler samt övningar i revisionsteknik.

Dag 2: Fördjupning revision av miljöledningssystem (inkl miljölagstiftning), övningar i revisionsteknik och intervjuteknik samt planering av miljörevision.

Dag 3: Miljörevision under handledning som inkluderar detaljerad planering, genomförande av revision och rapportering.

Anmälan är öppen till den 14 maj.

Kostnad: Utbildningen på tre dagar kostar 6 500 exkl moms. Plats som inte avbokats 14 dagar innan kursstart faktureras med 100 procent av kursavgiften.

Kontakt: Frågor kring anmälan mejlas till Christl Kronfeld, christl.kronfeld@sll.se