Lagstiftning och Dokumentation, Studiedag inom BUPs BAS-kompetens program

Studiedagen kommer att innehålla en genomgång och uppdatering av lagstiftning som gäller inom vår barn- och ungdomspsykiatriska verksamhet.Det blir en genomgång av de lagar vi har att utgå ifrån i vårt dagliga arbete inom BUP samt hur lagarna tar sig uttryck i riktlinjer och rutiner inom BUP-divisionen.

      Inbjudan

 

Lagstiftning och dokumentation


Studiedag inom Baskompetensprogrammet

                     

    med sektionscheferna

                     Peter Ericson och Ylva Åkerman Wallmark

                                            samt

                               Beata Nervik, IT expert

 

Studiedagen kommer att innehålla en genomgång och uppdatering av lagstiftning som gäller inom vår barn- och ungdomspsykiatriska verksamhet.

Det blir en genomgång av de lagar vi har att utgå ifrån i vårt dagliga arbete inom BUP samt hur lagarna tar sig uttryck i riktlinjer och rutiner inom BUP-divisionen.

 

Målgrupp            Denna studiedag ingår i BUP:s satsning på baskompetens och är avsedd för all behandlande personal.

Datum                 Fredagen den 25 oktober 2019

Tid                         09:00–16:00

Plats                   Sachsgatan 10, A-huset plan 2, rum Orion

                            http://www.usine.se/conference

Anmälan           via Lärtorget  senast 5 okt.  Anmälan ska ske i samråd med enhetschefen.

 

Välkommen med din anmälan!

Lotta Landegren

073/9669191

charlotte.landegren-wesstrom@sll.se

 
Kurstillfällen

Titel: Lagstiftning och Dokumentation
Startdatum:
Slutdatum:
2019-10-25 09:00
2019-10-25 16:00
Plats: Sachsgatan 10, A-huset plan 1, rum Orion.
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2019-10-05