Hjms Förskrivarutbildning: Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter, Sjuksköterskor., Distriktsköterskor, Logopeder , Dietister och Synpedagoger

Syfte:

Förskrivare av medicintekniska hjälpmedel ska följa förskrivningsprocessens alla delar enligt Socialstyrelsens kurs, Förskrivning av hjälpmedel. Kursen är generell för hela Sverige.

Förutom att ha gått den kursen behöver förskrivare av hjälpmedel i Region Stockholm följa dess lokala regelverk, vilket är Hjälpmedelsguiden. I guiden står bl.a. för vilka behov man kan/inte kan förskriva hjälpmedel på regionens bekostnad och vad som är egenansvar.

Beställning av hjälpmedel som ska förskrivas görs i systemet ”Beställningsportalen”.

Kurstillfället ger förskrivare av medicintekniska hjälpmedel i Region Stockholm utbildning om och vägledning i det lokala regelverket Hjälpmedelsguiden och beställningssystemet Beställningsportalen. Kurstillfället förklarar hur hjälpmedelsverksamheten är organiserad i Stockholm, vilka hjälpmedelsverksamhetens stödjande funktioner vid förskrivning är samt hur kostnadsansvar fördelas.

Innehåll:

Hjälpmedelsverksamheterna ger dig en guidning i Hjälpmedelsguiden, Beställningsportalen och webbsidor. Hjälpmedelsverksamheterna består av Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i Hemmet (MAH)

Denna fullmatade förmiddag ger dig:

  • Verktyg för att hitta i Hjälpmedelsguiden och tolka regelverket
  • Verktyg för att i Beställningsportalen hitta hjälpmedel, lägga beställning och arbetsorder samt tolka och hantera brukarens hjälpmedelslista
  • Förklaring hur hjälpmedelsverksamheten är organiserad i Stockholm och hur kostnadsansvar fördelas
  • Vägledning om hur Hjälpmedelsverksamheterna kan vara till hjälp i ditt arbete

Krav inför deltagande:

Deltagaren ska ha egen (personlig) inloggning till Beställningsportalen vilken ägs av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. Om egen inloggning saknas ber vi dig påbörjan ansökan. Se nedan hur det sker.

  • Genomför Socialstyrelsens E-utbildning "Förskrivning av hjälpmedel" och laddar ned det utbildningsbevis du får vid genomförd kurs.
  • På Beställningsportalens startsida finns vid platsen för inloggningen rubriken "Ansök om konto". Där kommer du behöva fylla i en del uppgifter om dig själv och den enhet för vilken du skall förskriva tekniska hjälpmedel. Kursintyg från E-utbildningen skall även laddas upp där.

Målgrupp:

Legitimerade Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter, Sjuksköterskor, Distriktsköterskor, Logopeder, Dietister och Synpedagoger

Föreläsare:

Hjälpmedelskonsulenter från Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se