Hjms Förskrivarutbildning: Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter, Sjuksköterskor., Distriktsköterskor, Logopeder , Dietister och Synpedagoger

Syfte:

Som förskrivare i Beställningsportalen och för att få dess behörighet, krävs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, att förskrivaren ska ha genomgått  E-kursen  "Förskrivning av hjälpmedel- Stöd och vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning" .  E-kursen ger kunskaper gällande det generella förskrivaransvaret i Sverige. Utbildningen är producerad av och tillhör Socialstyrelsen. Förskrivare behöver i sitt dagliga arbete kunna, förstå och följa det lokala regelverket inom Stockholms Läns Landsting. Detta regelverk  heter "Hjälpmedelsguiden". Därtill behöver förskrivaren även  förstå hur "Beställningsportalen" skall användas. 

Kurstillfället ger utbildning och vägledning  i dessa verktyg samt förklarar Hjälpmedelsverksamheternas stödjande funktioner vid förskrivning av tekniska hjälpmedel. Hjälpmedelsverksamheterna består av Hjälpmedel Stockholm", "KommSyn Stockholm" och MAH (Medicinteknisk apparatur i hemmet)

Målgrupp:

Legitimerade Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter, Sjuksköterskor , Distriktsköterskor, Logopeder , Dietister och Synpedagoger

Innehåll

Guidning i Hjälpmedelsguiden, Beställningsportalen och övriga webbsidor. 

Denna fullmatade förmiddag ger dig:

  1. Verktyg för att hitta i Hjälpmedelguiden och tolka regelverket
  2. Verktyg för att i Beställningsportalen hitta hjälpmedel, lägga beställningar och arbetsorder och tolka brukarens hjälpmedelslista.
  3. Förklaring hur hjälpmedelsverksamhet är organiserad i Stockholm och hur kostnadsansvar fördelas.
  4. Vägledning om hur Hjälpmedelsverksamheterna kan vara till hjälp i dagligt arbete.

Föreläsare:

Hjälpmedelskonsulenter från Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm 

Kontakt: För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se