Hjms Förskrivarutbildning: Antidecubitusmadrasser steg 1

Målgrupp: Distriktsköterskor, Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte;

Ge förskrivaren förståelse för skillnaden mellan de olika kategorierna av madrasser ex skillnaden mellan en förebyggande- och en behandlande madrass.  Förskrivaren skall få kunskap om hur förskrivning sker genom Beställningsportalen, eventuellt kostnadsansvar samt förskrivarens ansvar.

Innehåll:

  • Vad behöver man veta generellt gällande madrasser då man skall förskriva antidecubitusmadrass?
  • Vad är det för skillnad på en förebyggande och en behandlande madrass?
  • Hur hittar man information gällande sortiment, produktinformation, kostnadsansvar och vårt gemensamma regelverk?
  • Förskrivaren skall få kunskap om hur förskrivning sker genom Beställningsportalen, eventuellt kostnadsansvar samt förskrivarens ansvar?
  • Hur beställer man antidecubitusmadrasser i Beställningsportalen.
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor

 

Förelåsare:

Gertrud Ersson Hjälpmedelskonsulent

Marie Rundbom Hjälpmedelskonsulent

 

 

Kurstillfället vänder sig till:

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor vilka förskriver antidecubitusmadrasser från Hjälpmedel Stockholm.

Observera att för varje kurstillfälle är angivet om kurstillfället vänder sig till förskrivare med patienter i "Eget boende" eller "Särskilt boende".

 

Krav på förkunskaper

Deltagaren bör vara bekant med Beställningsportalen. En rekommendation är att som träning genomföra en ”personlig beställning” på testpersonen Tolvan Tolvansson med personnummer 121212-1212.  

Deltagaren ska ha egen (personlig) inloggning till Beställningsportalen vilken ägs av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. Om egen inloggning saknas ber vi dig påbörjan ansökan. Se nedan hur det sker.

  • Genomför Socialstyrelsens E-utbildning "Förskrivning av hjälpmedel" och laddar ned det utbildningsbevis du får vid genomförd kurs.
  • På Beställningsportalens startsida finns vid platsen för inloggningen rubriken "Ansök om konto". Där kommer du behöva fylla i en del uppgifter om dig själv och den enhet för vilken du skall förskriva tekniska hjälpmedel. Kursintyg från E-utbildningen skall även laddas upp där.

    

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se