Hjms Förskrivarutbildning: Antidecubitusmadrasser steg 1

Målgrupp: Distriktsköterskor, Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Kurstillfället vänder sig till:

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor vilka förskriver antidecubitusmadrasser från Hjälpmedel Stockholm

 

Inledning:

Förskrivning av antidecubitusmadrasser skiljer sig åt mellan eget- och särskilt boende. Därför har även vi gjort skillnad på våra kurstillfällen. De har olika innehåll och riktar sig mot en av dessa patientgrupper/tillfälle. För dig som har patienter i eget boende har vi dessutom gjort skillnad på vilken profession du har för att kunna ge dig ett optimalt kurstillfälle med riktad adekvat information.

Välj därför det kurstillfälle som stämmer med din profession och arbetsplats för att få rätt kursinnehåll/information.

3 feb em, 4 feb fm och 4 feb em vänder sig till: Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter med patienter i särskilt boende

5 feb och 6 feb fm vänder sig till: Sjuksköterskor och distriktsköterskor med patienter i eget boende

6 feb em och 7 feb fm vänder sig till arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster med patienter i eget boende.                 

 

Syfte:

Få kunskap om skillnaden på de olika förskrivningsbara madrasserna och det regelverk som gäller vid förskrivning.

 

Innehåll:

  • Vad behöver man veta innan man skall förskriva en antidecubitusmadrass?
  • Varför ställer Hjälpmedelscentralen så många frågor om sängar och basmadrasser vid beställningen?
  • Vad är det för skillnad på de olika madrasserna som går att förskriva?
  • Hur förskrivning görs i Beställningsportalen, hur man avslutar ev hyra.
  • Vad betyder upphandlat sortiment?
  • Förskrivarens ansvar
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor

Krav på förkunskaper

Deltagaren bör vara bekant med och ha en egen personlig inloggning i Beställningsportalen. www.bestallningsportalen.sll.se .

En rekommendation är att innan kurstillfället genomföra en ”personlig beställning” på testpersonen Tolvan Tolvansson med personnummer 121212-1212. 

För att få inloggning i beställningsportalen krävs:

  • Genomför Socialstyrelsens E-utbildning ”Förskrivning av hjälpmedel” och ladda ned det utbildningsbevis du får vid genomförd kurs.
  • Starta ett användarkonto i Beställningsportalen. På startsidan öppnar du rubriken: De vanligaste frågorna vi får. Klicka på "Jag behöver ett användarkonto" och följ anvisningarna.

 

Föreläsare:

Gertrud Ersson Hjälpmedelskonsulent

Marie Rundbom Hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se