Hjms Förskrivarutbildning: Antidecubitusmadrasser steg 1

Målgrupp: Distriktsköterskor, Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte;

Ge förskrivaren förståelse för skillnaden mellan de olika kategorierna av madrasser  ex skillnaden mellan en förebyggande- och en behandlande madrass.  Förskrivaren skall få kunskap om hur förskrivning sker genom Beställningsportalen, eventuellt kostnadsansvar samt förskrivarens ansvar.

Innehåll:

  • Vad behöver man veta generellt gällande madrasser då man skall förskriva antidecubitusmadrass?
  • .Vad är det för skillnad på en förebyggande och en behandlande madrass?

  • Hur hittar man information gällande sortiment, produktinformation, kostnadsansvar och vårt gemensamma regelverk?

  • Förskrivaren skall få kunskap om hur förskrivning sker genom Beställningsportalen, eventuellt kostnadsansvar samt förskrivarens ansvar?

  • Hur beställer man antidecubitusmadrasser i portalen ?

  • Erfarenhetsutbyte med kollegor

 

Förelåsare:

Gertrud Ersson Hjälpmedelskonsulent

Marie Rundbom Hjälpmedelskonsulent

 

 

Kurstillfället vänder sig till:

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor vilka förskriver antidecubitusmadrasser från Hjälpmedel Stockholm.

Observera att för varje kurstillfälle är angivet om kurstillfället vänder sig till förskrivare med patienter i "Eget boende"  eller "Särskilt boende".

 

Krav på förkunskaper

Deltagaren ska ha egen (personlig) inloggning till Beställningsportalen.Om det saknas ber vi dig påbörjan ansökan. Respektive enhetschef beställer det från Hälso- och Sjukvårdsförvaltning (via startsidan på Beställningsportalen)

Deltagaren bör vara bekant med Beställningsportalen. En rekommendation är att som träning genomföra en ”personlig beställning” på testpersonen Tolvan Tolvansson med personnummer 121212-1212.  

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se


Kurstillfällen

Titel: Antidecubitusmadr. för pat. "Eget boende" Steg 1
Startdatum:
Slutdatum:
2019-09-18 09:00
2019-09-18 12:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö.
Lediga platser: 12
Sista anmälningsdag: 2019-09-11
Status: Anmälningstiden har gått ut.

Titel: Antidecubitusmadr. för pat. "Eget boende" Steg 1
Startdatum:
Slutdatum:
2019-09-18 13:00
2019-09-18 16:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö.
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2019-09-11
Status: Anmälningstiden har gått ut.

Titel: Antidecubitusmadr. pat."Särskilt boende" Steg 1
Startdatum:
Slutdatum:
2019-09-19 09:00
2019-09-19 12:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö.
Lediga platser: 15
Sista anmälningsdag: 2019-09-11
Status: Anmälningstiden har gått ut.

Titel: Antidecubitusmadr. pat."Särskilt boende" Steg 1
Startdatum:
Slutdatum:
2019-09-19 13:00
2019-09-19 16:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö.
Lediga platser: 7
Sista anmälningsdag: 2019-09-17

Titel: Antidecubitusmadr. för pat."Eget boende" Steg 1
Startdatum:
Slutdatum:
2019-11-13 09:00
2019-11-13 12:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö.
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2019-11-04

Titel: Antidecubitusmadr. pat."Särskilt boende" Steg 1
Startdatum:
Slutdatum:
2019-11-14 09:00
2019-11-14 12:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö.
Lediga platser: 12
Sista anmälningsdag: 2019-11-04