Hjms Förskrivarutbildning: Antidecubitusmadrasser Steg 2

Målgrupp: Distriktsköterskor, Sjuksköterskor, Arbetsterapeuter Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte:

  • Ge förskrivaren förståelse för skillnaden mellan de olika kategorierna av madrasser ex skillnaden mellan en förebyggande- och en behandlande madrass.
  • Förskrivaren skall känna till Hjälpmedel Stockholms aktuella sortiment gällande antidecubitusmadrasser
  • Förskrivaren skall få egen upplevelse av produkterna; känna, klämma och jämföra madrasserna
  • Möjlighet att ställa frågor till madrassernas leverantörer och sortimentsansvariga hjälpmedelskonsulenter
  • Kollegialt kunskapsutbyte

 

Innehåll:

  • Hjälpmedelskonsulenterna a ger en kort teoretisk sammanfattning av hur madrasser indelas i olika kategorier
  • Deltagarna går mellan olika stationer där madrasserna presenteras av aktuell leverantör.

 

Föreläsare:

Gertrud Ersson Hjälpmedelskonsulent

Marie Rundbom Hjälpmedelskonsulent

Representanter från hjälpmedelsfirmor

 

Kurstillfället vänder sig till:

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor vid särskilda boenden/eget boende vilka förskriver antidecubitusmadrasser från Hjälpmedel Stockholm. Denna kurs är gemensam för förskrivare med patienter i "Eget boende" och förskrivare med patienter i "Särskilt boende"

Krav på förkunskaper:

Deltagaren skall ha deltagit i ett kurstillfälle av kursen Hjms Förskrivarutbildning: "Antidecubitusmadrasser för patienter i "Eget boende" eller "Särskilt boende" Steg 1". Alternativt kan deltagaren de senaste två åren ha deltagit i föregående kurskoncept "Hjms Förskrivarutbildning Antidecubitusmadrasser"

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se