En inspirerande dag med Arbetsmiljölyftet - för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö

Seminariet är kostnadsfritt.

Program

8.00-8.30
Kaffe och smörgås

8.30-8.45
Välkommen och presentation av vårt gemensamma arbete under dagen, Katrin Kopp Personal och utbildning

8.45-9.40
Hur skapas goda organisatoriska förutsättningar och bra arbetsmiljö i offentlig sektor?
Annika Härenstam, professor emerita Göteborgs universitet, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

9.40-9.45
Bensträckare

9.45-10.30
Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring – goda exempel från regioner och kommuner
Andrea Eriksson, MPH, DrPH, Docent Lektor, KTH Kungliga Tekniska högskolan CBH Skolan för Kemi, Bioteknik och Hälsa Avdelning för Ergonomi

10.30-10.50
Paus med kaffe och frukt

10.50-11.35
Språkets betydelse för inkludering och hälsa på arbetsplatsen
Marie Gustafsson Sendén, PhD, Docent Psykologi Södertörns högskola/Stockholms Universitet

11.35-12.15
Interaktivt panelsamtal – hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser inom Region Stockholm
Moderator: Katrin Kopp
Panel: Annika Härenstam, Andrea Eriksson, Marie Gustafsson Sendén

12.15-13.05
Lunch och samtal med utställare

13.05-13.45
Vem löser utmaningarna i arbetsmiljön?
– Lärdomar från Karolinska Universitetssjukhusets omorganisation
John Sjöström, fil. dr Arbetsmiljöspecialist Karolinska  Universitetssjukhuset Tidigare forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet

Valbara pass:  

13.50-14.30        

Val A: lokal Stora Salen
Verkligheten flyttar in – SÖS 
Efva Brutemark, arbetsmiljöspecialist och Cecilia Arrgård, sjukhusjurist Södersjukhuset AB

Val B: lokal Harlem
Förflyttningsutbildning för personal på Danderyds sjukhus 
Christoffer Henriksson, leg fysioterapeut
Karin Lafleurie, enhetschef, leg arbetsterapeut
Utbildning handskador för arbetsterapeuter i primärvården 
Karin Lafleurie, enhetschef, leg arbetsterapeut
Sofia Svärding, leg arbetsterapeut MSc

14.30-14.50
Kaffe med tilltugg

14.50-15.30
Val A: lokal Stora Salen
Ökat samarbete kritisk framgångsfaktor för arbetet på operation
Stephan Serenius, specialistläkare Ane/IVA, Södersjukhuset AB

Val B: lokal Harlem
Smidig övergång till nya lokaler med hänsyn till psykosocial och fysisk arbetsmiljö
Birgitta Olgren, vårdenhetschef intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset

15.30-15.35
Paus och återsamling

15.35-16.00
Avslutning med överraskning
Lokal: Stora salen

Välkommen!

Hitta till Nalen: https://www.nalen.com/kontakt/#map

Vid frågor kontakta:
Eva Nagy
eva.nagy@sll.se

Ladda ner programmet