Hjms Förskrivarutbildning: Kommunikationshjälpmedel Snap och Core First Steg 1

Målgrupp: Logopeder och Arbetsterapeuter

Allmänt om Snap och Core First:

Snap + Core First är en programvara/app för Windows och IOS tänkt att vara intuitiv och lätt att komma igång med.
Programvaran innehåller en forskningsbaserad siduppsättning - Core First – där ordförråd och kommunikation kontinuerligt ska utvecklas baserat på tre pelare för kommunikativ framgång: Utveckling av ordförråd, delaktighet samt läs- och skrivkunnighet.

Pathways för Core First är en gratis hjälpapp som här ihop med Snap + Core first. Den innehåller en stor mängd färdiga övningar inom områdena språklig,  social, strategisk och operationell förmåga liksom forskningsbaserade tips till samtalspartner.

 

Syfte:

 Praktisk och teoretisk genomgång av Snap+ Core First.

 

Innehåll:

Förmiddagen erbjuder en genomgång av de båda systemen för att kunna stötta personer med varierande kommunikativa, kognitiva och fysiska förutsättningar med viss möjlighet att träna praktiskt.

 

Föreläsare:

  • Anna Fransson , Logoped, Produktspecialist och utbildare Tobii
  • Anna Ekström, Hjälpmedelskonsulent
  • Agnes Fogelberg ,Hjälpmedelskonsulent
  • Mirja Schill, Hjälpmedelskonsulent
  • Viire Kask , Hjälpmedelskonsulent

 

Målgrupp:

Logopeder och Arbetsterapeuter

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se


Kurstillfällen

Titel: Snap och Core First Steg 1
Startdatum:
Slutdatum:
2019-09-20 08:30
2019-09-20 12:30
Plats: KommSyn Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvjsö
Lediga platser: 2
Sista anmälningsdag: 2019-09-12
Status: Anmälningstiden har gått ut.