Hjms Förskrivarutbildning: Kommunikationshjälpmedel Snap och Core First Steg 2

Målgrupp: Logopeder och Arbetsterapeuter

Allmänt om Snap och Core First:

Snap + Core First är en programvara/app för Windows och IOS tänkt att vara intuitiv och lätt att komma igång med.
Programvaran innehåller en forskningsbaserad siduppsättning - Core First – där ordförråd och kommunikation kontinuerligt ska utvecklas baserat på tre pelare för kommunikativ framgång: Utveckling av ordförråd, delaktighet samt läs- och skrivkunnighet.

Pathways för Core First är en gratis hjälpapp som här ihop med Snap + Core first. Den innehåller en stor mängd färdiga övningar inom områdena språklig,  social, strategisk och operationell förmåga liksom forskningsbaserade tips till samtalspartner.

 

Syfte:

 Fördjupad praktisk och teoretisk genomgång av Snap+ Core First.

Innehåll:

Förmiddagen erbjuder en möjlighet till praktisk fördjupning i detta system för att kunna stötta personer med varierande kommunikativa, kognitiva och fysiska förutsättningarpraktisk
 

Föreläsare:

  • Anna Fransson , Logoped, Produktspecialist och utbildare Tobii
  • Anna Ekström, Hjälpmedelskonsulent
  • Agnes Fogelberg ,Hjälpmedelskonsulent
  • Mirja Schill, Hjälpmedelskonsulent
  • Viire Kask , Hjälpmedelskonsulent

 

Målgrupp:

Logopeder och Arbetsterapeuter som har deltagit i  "Snap+ Core First  Steg 1"  på KommSyn Stockholm eller grundutbildnignen hos Tobii.

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 


Kurstillfällen

Titel: Snap och Core First Steg 2
Startdatum:
Slutdatum:
2019-11-07 08:30
2019-11-07 12:30
Plats: KommSyn Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2019-10-30