Hjms Förskrivarutbildning: Förskrivningsbara kognitionshjälpmedel

Målgruppp: Logopeder och Arbetsteterapeuter

Syfte:

Med teori och praktik öka förskrivarens kunskap om förskrivningsbara kognitionshjälpmedel.

 

Innehåll:

Du får en teoretisk och praktisk utbildning i alla förskrivningsbara kognitionshjälpmedel (exklusive elektroniska kalenderlicenser, Handi One och MEMOplanner Large som har egna kurstillfällen).

Kursen är för dig som möter patienter med behov av planering- och minnesstöd i sin vardag.

 

Föreläsare:

  • Ann-Sofie, Eriksson Hjälpmedelskonsulent
  • Lena Olin, Hjälpmedelskonsulent

 

Målgrupp:

Logopeder och Arbetsterapeuter

 

Kontakt.

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se