Förskrivarutbildning: Förskrivningsbara kognitions hjälpmedel, Webb

Målgruppp:  Arbetsteterapeuter och Logopeder

Kriterier för att delta

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.
  • Du ska grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Om du inte har gått kursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden som är en grundkurs gällande förskrivning, rekommenderas du att göra detta.

 

Kursens Genomförande:

Webbianarium där du deltar på distans via din dator vilken behöver ha kamera och en mikrofon. En vecka innan kurstillfället kommer du att få länk till webbinarium, åhörarmaterial samt instruktion hur du deltar. Du kan med samma länk ladda ned Microsoft Teams.

 

Syfte

Ge förskrivaren ökad kunskap gällande förskrivningsbara kognitionshjälpmedel för att kunna möta patients behov av planerings- och minnesstöd i sin vardag.

 

Innehåll:

Genomgång av förskrivningsbara kognitionshjälpmedel i sortiment (exklusive elektroniska kalenderlicenser, Handi One och MEMOplanner Large).

 

Föreläsare:

Ann-Sofie Eriksson, hjälpmedelskonsulent

Lena Olin, hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Utbildningsadministratör Verksamhetsstöd

Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH)
Hjälpmedel Stockholm
KommSyn Stockholm
Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Stockholms läns sjukvårdsområde
Region Stockholm  
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@regionstockholm.se

 

 


Tillfällen


Titel: Förskrivningsbara kognitionshjälpm- Webbinarium -
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-10 09:00
2022-02-10 11:15
Plats: Webbinarium via Microsoft Teams
Lediga platser: 21
Sista anmälningsdag: 2022-02-02