HjmS Förskrivarutbildning: Förskrivningsbara kognitionshjälpmedel, Webb

Målgruppp: Logopeder och Arbetsteterapeuter

Kriterier för att delta

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.
  • Du ska grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Om du inte har gått kursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden som är en grundkurs gällande förskrivning, rekommenderas du att göra detta.

 

Kursens Genomförande:

Webbianarium genom Microsoft Teams. u deltar på distans via din dator vilken behöver ha kamera och en mikron. En vecka innan kurstillfället kommer du att få länk till webbinarium, åhörarmaterial samt instruktion hur du deltar. 

 

Syfte

Ge förskrivaren ökad kunskap gällande förskrivningsbara kognitionshjälpmedel för att kunna möta patients behov av planerings- och minnesstöd i sin vardag.

 

Innehåll:

Genomgång av förskrivningsbara kognitionshjälpmedel i sortiment (exklusive elektroniska kalenderlicenser, Handi One och MEMOplanner Large).

 

Föreläsare:

Ann-Sofie Eriksson hjälpmedelskonsulent

Lena Olin, hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560

e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se