Hjms Förskrivarutbildning: 24-timmarspostionering

Mälgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte

På efterfrågan av många förskrivare erbjuder vi en kortare föreläsning i ämnet 24- timmars positionering. Då endast en begränsad grupp förskrivare har förskrivningsrätt gällande specifika positioneringshjälpmedel, finns behov av rekommendationer av åtgärder som kan ske utan dessa hjälpmedel.

 

Innehåll:

Med en kortare introduktion i ämnet är avsikten att ge förståelse för:

  1. Vikten av komfort, stabilitet och trygghet.
  2. Vikten av lägesförändringar och att förebygga trycksår/deformiteter.

Vilka lägesförändringar som ger effekt i liggande och sittande.

Exempel ges på lägesförändringar ges som kan erhållas med hjälp av befintliga hjälpmedel och/eller enkla egenvårdsprodukter.  Kurstillfället innehåller även några korta praktiska övningar. 

Föreläsare

Menno Van Etten Fysioterapeut (Oslo, Norge) internationell föreläsare och konsult Permobil, med inriktning sittande i rullstolar och mobilitet. 

Föreläsningen sker växelvis på norska, svenska och det presentationsmaterial som visas har engelsk text.

 

Målgrupp:

Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster som förskriver hjälpmedel från Hjälpmedel Stockholm

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakt:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se