Hjms Förskrivarutbildning: Kognitionshjälpmedel MEMOplanner Large och My Abilia

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Logopeder

Syfte

Genom teori och praktik öka förskrivarens kunskap om MEMOplanner Large och myAbilia.

Innehåll

Du får en kurs  i MEMOplanner Larges kalender-funktion, samt hur du administrerar  kalendern, checklistor och bildarkiv via myAblilia.

Du får en teoretiskt och praktisk utbildning. En representant från företaget Abilia AB går igenom grunderna i de olika kalenderalternativen.

Kurstillfället är för dig som möter patienter med behov av planering-och minnesstöd i sin vardag

 

Förläsare

  • Emilie Gerde, produktspecialist och utbildare  Abilia AB

  • Ann-Sofie Eriksson, Hjälpmedelskonsulent

  • Lena Olin, Hjälpmedelskonsulent
     

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se


Kurstillfällen

Titel: MEMO planner Large och My Abilia
Startdatum:
Slutdatum:
2019-11-21 08:30
2019-11-21 12:00
Plats: KommSyn Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö
Lediga platser: 1
Sista anmälningsdag: 2019-11-12