Hjms Förskrivarutbidlning. Alternativa styrsätt till dator/telefon/surfplatta

Målgrupp: Logopeder och Arbetsterapeuter

Allmänt om alternativa styrsätt:

Om man på grund av fysisk funktionsnedsättning eller nedsatt kognitiv förmåga har svårigheter med att använda en dator med vanlig mus eller tangentbord kan det underlätta om man istället använder  ett alternativt styrsätt .
I det förskrivningsbara sortimentet ingår fysiska hjälpmedel och programvaror. Den bästa lösningen är ofta en kombination av båda.

 

Syfte

Få fördjupad kunskap gällande sortimentet alternativa styrsätt till datorer.

 

 

Innehåll:

Kursen ger verktyg för att kunna bedöma, förskriva och anpassa artiklar från sortimentet.

 

Förläsare:

Henrik Hasselberg, Hjälpmedelskonsulent
Gustav Hildenborg, Hjälpmedelskonsulent

 

Målgrupp:

Logopeder och Arbetsterapeuter

 

Kontakt:

 För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se


Kurstillfällen

Titel: Alternativa styrsätt till dator/telefon/surfplatta
Startdatum:
Slutdatum:
2019-12-06 09:00
2019-12-06 12:00
Plats: KommSyn Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2019-11-28