HjmS Förskrivarutbildning: Styrsätt till dator/telefon/surfplatta

Målgrupp: Logopeder och Arbetsterapeuter

Allmänt om alternativa styrsätt:

Om man på grund av fysisk funktionsnedsättning eller nedsatt kognitiv förmåga har svårigheter med att använda en dator med vanlig mus eller tangentbord kan det underlätta om man istället använder ett alternativt styrsätt.
I det förskrivningsbara sortimentet ingår fysiska hjälpmedel och programvaror. Den bästa lösningen är ofta en kombination av båda.

 

Syfte

Förskrivaren ska få fördjupad kunskap gällande sortimentet alternativa styrsätt till datorer.

 

Innehåll:

Kursen ger verktyg för att kunna bedöma, förskriva och anpassa artiklar från sortimentet.

 

Förläsare:

Henrik Hasselberg, Hjälpmedelskonsulent
Gustav Hildenborg, Hjälpmedelskonsulent

 

Plats:

Kommsyn Stockholm. Bertallsägen 10, Älvsö

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm ,Medicinteknisk apparatur i hemmet och Förbrukningshjälpmedel i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se