Hjms Förskrivarutbildning: Manuella rullstolar, vagnar och sittdynor för barn/ungdom

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte:

Delge sortimentet och fördjupa kunskapen inom området för barnförskrivare.

 

Innehåll:

Genomgång av sortiment manuella rullstolar, vagnar och sittdynor för barn/ungdom

 

Föreläsare:

Ann-Sofie Hult, Hjälpmedelskonsulent

Linda Hylander, Hjälpmedelskonsulent

 

Målgrupp:

Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se