Hjms Förskrivarutbildning: Elektroniska Kalendrar Steg 1, Handi 5SW, Handikalendern och Handi One

Målgrupp: Logopeder och Arbetsterapeuter

Syfte.

Öka förskrivarens kunskap med teori och praktik i Handi5 SW, Handikalender och Handi One.

Kursen är för dig som möter patienter med behov av planering- och minnesstöd i sin vardag.

 

Innehåll:

Du får en genomgång av kalender-funktionen i Handi5 SW för Android, Handikalender för iOs och nya handdatorn Handi One. 

En representant från företaget Abilia AB går igenom grunderna i de olika kalenderalternativen.

Du får en teoretisk och praktisk utbildning.

 

Föreläsare:

  • Emilie Gerde, produktspecialist och utbildare Abilia AB
  • Ann-Sofie Eriksson, Hjälpmedelskonsulent
  • Lena Olin, Hjälpmedelskonsulent
     

 

Målgrupp:

Logopeder och Arbetsterapeuter

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se