Hjms Förskrivarutbildning: Elektroniska Kalendrar Steg 2, Handi 5SW, Handikalendern och Handi One

Målgrupp: Logopeder och Arbetsterapeuter

Syfte:

Öka förskrivarens kunskap med teori och praktik i Handi5 SW, Handikalender och Handi One.

Kursen är för dig som möter patienter med behov av planering- och minnesstöd i sin vardag.

 

Innehåll:

Du får en fördjupad genomgång av kalender-funktionen i Handikalender för iOs. Du får en fördjupad genomgång av kalender-funktionen, kontakter-funktionen, sms-funktionen, album-funktionen och krisplan-funktionen för Handi5  SW för Android och i nya handdatorn Handi One. En representant från företaget Abilia AB går igenom de olika kalenderalternativen.

Du får en teoretisk och praktisk utbildning.

 

Föreläsare:

Emilie Gerde, produktspecialist och utbildare Abilia AB 

Ann-Sofie Eriksson, Hjälpmedelskonsulent
Lena Olin, Hjälpmedelskonsulent

 

Målgrupp:

Logopeder och Arbetsterapeuter.

Du behöver inte ha gått grundkursen (steg 1) för att delta i detta utbildningstillfälle, men du bör ha tidigare kunskaper.

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se