Hjms Förskrivarutbildning: Arbetsstolar och ståstödsstolar

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte:

Ge förskrivaren kunskaper om aktuellt sortiment av arbetsstolar och ståstödsstolar  och ge verktyg för dess förskrivning.

 

Innehåll:

Genomgång av sortiment arbetsstolar och ståstödsstolar

Genomgång av kriterier och förskrivningsförfarande för arbetsstolar och ståstödsstolar

Möjlighet att prova ställa in arbetsstolar och ståstödsstolar

Kollegialt utbyte av erfarenheter

 

Föreläsare:

Anette Upperud, Hjälpmedelskonsulent

Ingrid Mattsson, Hjälpmedelskonsulent

 

Målgrupp:

Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster som förskriver aktuellt sortiment från Hjälpmedel Stockholm

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se


Kurstillfällen

Titel: Vuxensortiment; Arbets- och ståstödsstolar
Startdatum:
Slutdatum:
2020-05-06 13:00
2020-05-06 16:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö
Lediga platser: 19
Sista anmälningsdag: 2020-04-27
Status: Inställd