Hjms Förskrivarutbildning: Grundkurs Sittande

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte:

Ge verktyg som behöver för att kunna utföra en sittanalys och ge er brukaren den mest optimala sittställning utifrån sina förutsättningar. 

 

Innehåll:

Denna grundkurs ger dig generella principer för att kunna göra en sittanalys på vuxen och barn. Dagen innehåller teori och praktik gällande sittande i rullstol. Du kommer få göra fysiska undersökningar, måttagning, sittanalys och jobba med patientfall.

Dagen ger dig:

  • Kunskaper i generella principer gällande sittande och sittanpassningar

  • Verktyg för att kunna för att ge patienten den mest optimala sittställning utifrån sina förutsättningar. 

  • Teori och egen träning för att självständigt kunna göra sittanalys

OBS ! Produktvisning  ingår inte i denna utbildning.

 

Föreläsare:

Ann-Sofie Hult Hjälpmedelskonsulent

Jennie Holmén, Hjälpmedelskonsulent

 

Målgrupp:

Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster som förskriver hjälpmedel från Hjälpmedel Stockholm

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se