Hjms Förskrivarutbildning: Kommunikationshjälpmedel Elektronisk PODD

Målgrupp: Logopeder och Arbetsterapeuter

Allmänt om PODD:

PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display och är ett kommunikationsmaterial som utgår från normal språkutveckling från tidig start till komplett flexibelt språk. 

PODD finns både i pappersform och i elektronisk form.

 

Syfte:

Ge förskrivaren  en möjlighet att bekanta sig med den elektroniska PODDen

 

Ge förståelse för hur elektronisk PODD är uppbyggd för effektiv kommunikation samt fått ökad kunskap i hur elektronisk PODD kan användas vad det gäller innehåll och styrsätt samt likheter mellan PODDböcker och Elektronisk PODD.

 

 

Innehåll:

Teori blandas med praktiska övningar!

  • En orientering om hur man kan arbeta med PODD.
  • Kunskap om verktyget för att enkelt kunna göra individuella PODDar i elektronisk form. Vad man kan göra och vad man får göra.
  • Att prova på att arbeta med programmet.
  • Tillfälle att diskutera när man ska börja introducera elektronisk PODD.

 

Målgrupp:

Logopeder och Arbetsterapeuter:   Kursdeltagaren bör ha viss förkunskap om vad arbete med PODD innebär.

För att få förskriva elektronisk PODD krävs minst 2-dagars utbildning i PODD.

 

Föreläsare:

  • Sara Säterstam, arbetseterapeut, produktspecialist och utbildare Abilia
  • Anna Ekström, Hjälpmedelskonsulent
  • Agnes Fogelberg ,Hjälpmedelskonsulent
  • Mirja Schill, Hjälpmedelskonsulent
  • Viire Kask , Hjälpmedelskonsulent

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post:
hjmsutbildning.slso@sll.se